Gửi hàng từ Bangladesh về Việt Nam mất bao lâu

Gửi thư đi Bangladesh

Gửi thư đi Bangladesh

Gửi thư đi Bangladesh

Gửi thư đi Bangladesh

Lưu ý: chiều dài, chiều rộng và chiều cao ở đây là đo từ các điểm xa nhất của khối hàng hoá, nơi máy quét sẽ quét qua và xác định hình …